Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond

Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.