Plaatsingslijst archieven

Lijst met een opsomming van bestanddelen in een volgorde, die bepaald wordt door de plaatsing van deze bestanddelen in de archiefbewaarplaats.