Praktijkonderwijs

Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo.
Het praktijkonderwijs is hoofdzakelijk voortgekomen uit het speciaal voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (svo-mlk). Tussen 1999 en 2002 is het svo-mlk omgevormd tot het praktijkonderwijs.
Het praktijkonderwijs beoogt de leerlingen op te leiden voor zeer eenvoudig werk op de arbeidsmarkt. Stages vormen een essentieel onderdeel van deze onderwijsvorm. Leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten, krijgen een getuigschrift.