Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond

Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Het CBS heeft in 2021 een nieuwe herkomstindeling ontwikkeld. De nieuwe indeling wordt vanaf begin 2022 geleidelijk doorgevoerd in de statistieken, tabellen in StatLine en overige publicaties.