Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond

Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.