Penitentiaire inrichting

Rijksinrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf.
Verschillende soorten vrijheidsstraffen worden vaak gecombineerd ondergebracht in één inrichting.
Tot penitentiaire inrichtingen worden gerekend: huizen van bewaring, gevangenissen, gecombineerde inrichtingen, bijzondere inrichtingen en overige diensten. De indeling van de penitentiaire inrichtingen in categorieën is gebaseerd op het type gedetineerde dat in de inrichting wordt ingesloten, de zogenaamde indeling naar bestemming.