Perinatale sterfte

Het aantal doodgeborenen na een zwangerschap van ten minste 24 weken plus het aantal levendgeboren dat binnen zeven dagen na de geboorte is overleden.