Primair inkomen (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder begrepen het inkomen dat ingezetenen ontvangen voor hun directe deelname aan het productieproces, en het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt voor het verstrekken van financiële middelen, of voor het beschikbaar stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.
Het primair inkomen bestaat uit de beloning van werknemers, rente, dividenden, en uit belastingen en subsidies op productie en invoer.