Productgebonden subsidies

Subsidies gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van geproduceerde of ingevoerde producten. Ze worden uitgekeerd per eenheid geproduceerd of verhandeld product.
Productgebonden subsidies worden onderscheiden in productgebonden subsidies op productie en subsidies op invoer.