Productgebonden subsidies op productie

Subsidies gerelateerd aan de waarde of de hoeveelheid geproduceerde of verkochte producten.
Voorbeelden zijn EU-subsidies op voedingsmiddelen en subsidies voor het openbaar vervoer.