Productgebonden belastingen

Belastingen die moeten worden betaald per eenheid geproduceerd of verhandeld product. Ze zijn gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van het product en hebben zowel betrekking op geproduceerde als op ingevoerde producten.
Productgebonden belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen op productie, belastingen op invoer (excl. BTW), toegerekende BTW en het verschil toegerekende en afgedragen BTW.