Pensioenpremies

Premies die worden betaald op grond van collectieve contracten bij pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen.
Ze worden berekend als de werkelijke brutopensioenpremies, minus de vergoeding van verzekeringsdiensten (=consumptie), plus de aanvulling uit beleggingsinkomen.
De aanvulling uit beleggingsinkomen is het inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders voor zover dit betrekking heeft op pensioen.