Provincie (regionaal)

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied.
Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 bestuurlijke eenheden. Deze indeling in provincies vormt niveau 2 van de Europese NUTS-indeling.