Positie in de werkkring

Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
- Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
- Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.