Proces-verbaal van aangifte (naar OM)

Verslag over één of meer strafbare feiten en de daarbij bekend geworden verdachten, toegezonden aan het Openbaar Ministerie.