Proces-verbaal van aangifte (algemeen)

Schriftelijk verslag van een kennisgeving aan een opsporingsambtenaar dat een strafbaar feit is gepleegd.