Pensioenfonds

Wettelijk erkend fonds waarin gelden worden bijeengebracht waaruit pensioenen of pre-pensioenen worden betaald. Pensioenfondsen zijn gelieerd aan een onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep.
Onder de sector Pensioenfondsen binnen de nationale rekeningen vallen alle fondsen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank, aangevuld met enkele kleinere, niet onder toezicht staande fondsen (onder andere VUT-fondsen).