Pensioenuitkeringen

Particuliere sociale uitkeringen die betrekking hebben op ouderdomsverzekering, overlijdensverzekering of invaliditeitsverzekering, door werkgevers voor hun werknemers afgesloten bij pensioenfondsen of levensverzekeringsmaatschappijen.