Politieregio

Werkgebied van een regionaal korps van de Nederlandse politie.
De indeling in 25 politieregio's is in 1990 door het Ministerie van Justitie ontworpen.