Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Product- of bedrijfschap dat op grond van de Wet op de Bedrijfsorganisatie is opgericht en de Sociaal Economische Raad, die als toezichthouder op de product- en bedrijfschappen fungeert.
Een pbo organiseert bedrijven met een gelijke of verwante economische activiteit (bedrijfschap) of bedrijven die eenzelfde grondstof in opeenvolgende stadia bewerken (productschap). Ze zijn onder meer actief op het gebied van de vakopleiding, afzetbevordering en het uitvoeren van onderzoek. Voorbeelden zijn het Bedrijfschap horeca en het Productschap voor vee en vlees.