Politierechter

Rechterlijk college bestaande uit één rechter, dat minder ingewikkelde strafzaken behandelt.