Politiewet (PolW)

Wet die omschrijft wat de werkzaamheden en bevoegdheden zijn van de Nederlandse politie.