Productie van banken

Productie die banken realiseren in de vorm van ‘renteresultaat’. Banken ontvangen een hogere rente op verstrekte leningen en betalen een lagere rente op spaartegoeden dan de zogenaamde interbancaire rente, de rentevoet die banken elkaar in rekening brengen als zij aan elkaar lenen. Het verschil tussen de door een bank ontvangen of betaalde rente en deze interbancaire rente wordt in de Nationale rekeningen beschouwd als productie van banken. De afname van deze productie (de ‘bankdienst’) door ondernemingen, de overheid of zelfstandigen wordt beschouwd als intermediair verbruik. De afname door huishoudens wordt geboekt onder de consumptieve bestedingen.