Premiedagloon

Het aan maximum gebonden gedeelte van het brutoloon waarover sociale verzekeringspremies worden geheven.