Plaatsnaam

De naam van een plaats, bewoond oord of ander bebouwd gebied binnen gemeenten.
Het gaat bijvoorbeeld om voorheen zelfstandige gemeenten, dorpen, gehuchten, buurtschappen, lintbebouwingen, grote stadswijken (veelal oudere kernen, tuindorpen, of recentere uitbreidingsgebieden). Plaatsnamen kunnen ook betrekking hebben op omvangrijke industrieterreinen, lucht- en zeehavens en duidelijk herkenbare polders.


Plaatsnamen zijn niet wettelijk vastgesteld. Er is ook geen sprake van een officiële schrijfwijze. De schrijfwijze van de namen sluit zoveel mogelijk aan bij gangbare aanduidingen op gemeentelijke plattegronden. Lidwoorden en voorvoegsels staan achter de plaatsnaam (bijv. Aar, Ter), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.