Productgebonden belastingen op productie

Belastingen die gerelateerd zijn aan de waarde of de hoeveelheid geproduceerde of verkochte producten.
Voorbeelden hiervan zijn assurantiebelasting en accijnzen op benzine en op tabak.