Productie-index industrie

Index die de volumeontwikkeling meet van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen in een bepaald basisjaar.
Belangrijke conjuncturele indicator voor de ontwikkeling van de productie in de industrie. De productie van de industrie wordt uitgedrukt in een hoeveelheidsindex van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen met als referentie het basisjaar 2010. De hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de verschillende bedrijfsgroepen en -klassen worden gewogen met de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De wegingscoëfficiënten die voor een bepaald jaar gebruikt worden, zijn in principe gebaseerd op jaar t-1 uit de meest recente Nationale rekeningen.
Directe meting van de index is in de praktijk niet realiseerbaar, omdat veelal kortlopende informatie over de toegevoegde waarde ontbreekt. Toetsing van de productie-index is daarom noodzakelijk. De productie-index industrie wordt jaarlijks aangepast aan de drie meest recente jaren uit de Nationale rekeningen.