Producentenvertrouwen

Stemmingsindicator voor de op korte termijn te verwachten ontwikkeling van de industriële productie, gebaseerd op oordelen en verwachtingen van ondernemers.
De indicator geeft in één oogopslag de conjuncturele ontwikkeling in de industrie weer. Hij is samengesteld op basis van drie variabelen uit de maandelijkse Conjunctuurtest. Het betreft de beoordelingen van de ondernemers over hun orderpositie en hun voorraden gereed product in de verslagmaand, alsmede de verwachte bedrijvigheid in de eerstvolgende drie maanden. Er vindt een correctie plaats voor seizoeninvloeden en bias.
Het producentenvertrouwen is door de Europese Commissie ontwikkeld als zogenaamde Industrial Confidence Indicator. Het CBS publiceert sinds begin 1997 het Producentenvertrouwen volgens de berekeningswijze van de EU. De indicator is vergelijkbaar met andere indicatoren van de Conjunctuurtest en met het zogenaamde Consumentenvertrouwen, dat wordt samengesteld op basis van enkele variabelen uit het Consumentenconjunctuuronderzoek van het CBS.