Particuliere instelling zonder winstoogmerk (IZWp)

Een IZW die niet onder toezicht staat en niet hoofdzakelijk wordt gefinancierd door de overheid.
Indien meer dan 50% van de productiekosten door verkopen wordt gedekt is het een particuliere IZW ten behoeve van bedrijven (IZWB). Voorbeelden van IZWB zijn onderzoeks- en testlaboratoria, werkgeversorganisaties en beroepsverenigingen. Ze worden ingedeeld in de sector niet-financiële vennootschappen of de sector financiële instellingen.
Indien minder dan 50% van de productiekosten wordt gedekt door verkopen is het een particuliere IZW ten behoeve van huishoudens (IZWH) die bij de gelijknamige subsector wordt ingedeeld. Voorbeelden daarvan zijn vakbonden, sportclubs en kerkgenootschappen.