Potentiële arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per week vermenigvuldigd met het aantal weken per jaar.