Proces-verbaal van aanhouding

Schriftelijk verslag van de aanhouding van een verdachte opgemaakt door een opsporingsambtenaar.