Prepensioen

Tijdelijke uitkering voorafgaand aan het pensioen die in het kader van de regeling ‘vervroegde pensionering’ wordt betaald aan ex-werknemers uit door betrokkene zelf opgebrachte premies en daarmee gegenereerde beleggingsopbrengsten, en die eindigt bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd.
Bij overheidspersoneel wordt dit aangeduid met Flexibel pensioen en uittreden (FPU). De prepensioenregeling is de vervanger van de VUT-regeling.