Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Maatregel bedoeld voor personen die regelmatig strafbare feiten plegen. Deze maatregel kan maximaal twee jaar duren.