Personeel

Werknemers in dienst van een onderneming of instelling.
Er kunnen vier personeelsbegrippen worden onderscheiden:
- Feitelijk personeel: werknemers die werken bij een onderneming of instelling; het feitelijk personeel is gelijk aan het juridisch personeel minus het uitgeleend personeel plus het ingeleend personeel.
- Juridisch personeel (= personeel volgens loonlijst): werknemers die voorkomen op de loonlijst van de onderneming of instelling.
- Ingeleend en uitgeleend personeel: werknemers die voorkomen op de loonlijst van een onderneming of instelling (en als zodanig behoren tot het feitelijk personeel van de onderneming of instelling), maar werken bij een andere onderneming of instelling.