Potentiële beroepsbevolking

Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.
Deze definitie wordt in de huidige statistieken over de beroepsbevolking niet meer gebruikt (sinds 2015).