Politietransactie

Door de politie aan de pleger van een strafbaar feit aangeboden transactie ter voorkoming van strafvervolging.
Deze transactie is een geldsom die binnen twee tot zes weken na constateren van het strafbare feit moet worden betaald.