Pensioenfondsen en levensverzekeraars

Alle instellingen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's. Hieronder vallen onder meer de bedrijfstakpensioenfondsen, de ondernemingspensioenfondsen en levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen.
De verzekerden (deelnemers / polishouders) betalen premies aan bovengenoemde vermogensbeheerders. Hiermee bouwen zij hun pensioen- en levensverzekeringsaanspraken op.