Positie in het huishouden

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de referentiepersoon van het huishouden.
De referentiepersoon wordt niet als aparte positie onderscheiden maar neemt een van de andere posities in, behalve die van thuiswonend kind of lid van een institutioneel huishouden.

De standaardindeling van personen naar positie in het huishouden kent één globale classificatie en twee varianten. De varianten onderscheiden zich van elkaar door een andere wijze van onderverdeling van de meerpersoonshuishoudens met het oog op toepassingen in respectievelijk demografische en sociaaleconomische statistische beschrijvingen.

Variant 1. Positie in het huishouden (globale classificatie)
Thuiswonend kind
Partner in paar zonder kinderen
Partner in paar met kinderen
Ouder in eenouderhuishouden
Overig lid huishouden
Alleenstaand

Variant 2a. Positie in het huishouden (Demografische variant)
Thuiswonend kind
Partner in paar zonder kinderen
Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partner in paar met kinderen
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partner in gehuwd paar met kinderen
Ouder in eenouderhuishouden
Overig lid huishouden
Alleenstaand

Variant 2b. Positie in het huishouden (Sociaaleconomische variant)
Alleenstaand
Partner in paar zonder kinderen
Partner in paar met kinderen
- Met minderjarige kinderen
- Met uitsluitend meerderjarige kinderen
Ouder in eenoudergezin
- Met minderjarige kinderen
- Met uitsluitend meerderjarige kinderen
Thuiswonend kind
- Minderjarig kind
- Meerderjarig kind
Overig lid huishouden.