Prodcom

Een lijst van industriële producten en industriële diensten op het gebied van winning van delfstoffen, industrie en de productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water, die binnen de Europese Unie wordt gehanteerd (afgeleid van het Franse "PRODuction COMmunautaire").