Promotie

Het behalen van een doctoraat (de graad van doctor) in het wetenschappelijk onderwijs.
Het doctoraat is het hoogste diploma dat in het wetenschappelijk onderwijs behaald kan worden. De bijbehorende titel is doctor. Het doctoraatsdiploma wordt verkregen na het succesvol verdedigen van een proefschrift. Dit is een persoonlijk wetenschappelijk werk waaraan meestal meerdere jaren studie en het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek onder supervisie van een aan een universiteit verbonden hoogleraar is voorafgegaan. In die periode is de persoon die wil promoveren (de promovendus) doorgaans als werknemer in dienst van een universiteit of een andere wetenschappelijke instelling.