Ploegenarbeid

Het verrichten van arbeid in een systeem waarin de werktijden van twee of meer groepen werknemers (van nagenoeg gelijke omvang) op elkaar aansluiten of elkaar in geringe mate overlappen.