Planklengte in eigen gebruik (archieven)

Beschikbare planklengte van een archiefbewaarplaats die in gebruik is voor de eigen archiefstukken.
Planklengte in eigen gebruik wordt enerzijds onderverdeeld in planklengte met stukken die niet of beperkt openbaar zijn en met stukken die wel openbaar zijn en anderzijds in planklengte bezet met overheidsstukken krachtens de Archiefwet, planklengte bezet met stukken van personen, bedrijven/stichtingen e.d. en overige planklengte (incl. (semi-)dynamische stukken en eigen documentatie).