Productgebonden subsidies op invoer

Subsidies gerelateerd aan de waarde of de hoeveelheid van ingevoerde producten, die zonder verdere bewerking weer worden uitgevoerd.
Het betreft vooral subsidies op wederuitvoer van zuivelproducten. Subsidies op invoer worden niet verdeeld over bedrijfsklassen.