Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Barometer Culturele Diversiteit ProRail, 31 december 2023
 2. Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022
 3. Re-integratie en bijstand, 2023-Q3
 4. AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
 5. BUS X Achtergrondkenmerken Bbz
 6. BUS O - Jongerennorm
 7. Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1
 8. Arbeidsmarktpositie 1 jaar na afstuderen van afstudeercohort 2019/2020
 9. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023
 10. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 11. Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022
 12. Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023
 13. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
 14. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 15. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 16. Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023
 17. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022
 18. Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022
 19. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022
 20. Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022
 21. NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
 22. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023
 23. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 24. Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023
 25. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 26. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023
 27. Werken en wonen in Amersfoort
 28. Werknemersacties, 2023
 29. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 30. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023
 31. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 32. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023
 33. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 34. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023
 35. Pensioenleeftijd 2001-2023
 36. Werknemers zonder pensioen 2022
 37. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 38. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023
 39. Bedrijfstak journalisten, 2023
 40. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
 41. Bijstand, eerste kwartaal 2024
 42. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 43. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 44. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 45. SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023
 46. Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023
 47. Aantal banen per SBI per maand, januari 2023 – december 2023
 48. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 49. Bijstand, eerste kwartaal 2023
 50. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2023
 51. Re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2023
 52. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q3
 53. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 54. Culturele Diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2023
 55. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2023
 56. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 57. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 58. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 59. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023
 60. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2023
 61. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021
 62. Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021
 63. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 64. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 65. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 66. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 67. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 68. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 69. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 70. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 71. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 72. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 73. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 74. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 75. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 76. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 77. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 78. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 79. Maritieme monitoren, 2021-2022
 80. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022