Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022
 2. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2022
 3. Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022
 4. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2022
 5. Culturele diversiteit Stedin Groep, december 2022
 6. Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022
 7. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q3
 8. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)
 9. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2022
 10. Werkzame beroepsbevolking naar het hebben van een tweede baan, 2013-2022
 11. Slachtofferschap en discriminatie op het werk, 2017-2021
 12. Culturele diversiteit Achmea, november 2022
 13. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 14. Culturele diversiteit Amsterdam UMC, juni 2022
 15. Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020
 16. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak 2019-2021
 17. Culturele diversiteit Timing, 2021
 18. Culturele diversiteit Sdu, 2021
 19. Culturele diversiteit NTR, 2021
 20. Culturele diversiteit Enexis, 2021
 21. Culturele diversiteit Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam, 2021
 22. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 23. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 24. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 25. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 26. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 27. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 28. Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021
 29. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2022
 30. Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022
 31. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021
 32. Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt
 33. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 34. Omzet en verloonde uren in specifieke branches
 35. Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
 36. Standen en stromen van de WIA 2021
 37. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022
 38. Regionaal-Economische Kengetallen 2022 – deel 1
 39. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 40. Re-integratie en bijstand, 2022-Q2
 41. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
 42. Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven