Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 2. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 3. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 4. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 5. Barometer culturele diversiteit
 6. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 7. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 8. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 9. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 10. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 11. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 12. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 13. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 14. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 15. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 16. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 17. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 18. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 19. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 20. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 21. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 22. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 23. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 24. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 25. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 26. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 27. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 28. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 29. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 30. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 31. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 32. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 33. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 34. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 35. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 36. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 37. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 38. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 39. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 40. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 41. Tozo nader voorlopig, september 2021
 42. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 43. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 44. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 45. Werknemers horeca in coronatijd
 46. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 47. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 48. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 49. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 50. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 51. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 52. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 53. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 54. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 55. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 56. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 57. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 58. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 59. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 60. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 61. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 62. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 63. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 64. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 65. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 66. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 67. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 68. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 69. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 70. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 71. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 72. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 73. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 74. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 75. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 76. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 77. Witte vlek op pensioengebied 2019
 78. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 79. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 80. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020