AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de november-december meting van de werknemersenquête (WNE) 2023.

De WNE wordt gehouden onder werknemers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

Het CBS voert sinds 2019 twee keer per jaar de WNE uit. Alleen in 2020 vond maar één meting plaats, vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet door gegaan. Cijfers op basis van de eerdere metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienstverlening in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.