Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).