Macro-economie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Regionale economische groei
  2. Economische groei in Eindhoven, 2020*
  3. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
  4. Toegevoegde waarde in de keten
  5. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
  6. Regionale economische groei 2021
  7. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
  8. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
  9. Economische groei in Leiden, 2016-2020*