NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht

Deze publicatie geeft inzicht in de arbeidsomstandigheden van werknemers van 15 tot 75 jaar op basis van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2023.
Eind 2023 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de negentiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 60.000 werknemers vulden de NEA 2023 vragenlijst in. In deze Resultaten in vogelvlucht geven het CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten in woorden, figuren en tabellen.