Verdeelmodellen Inkomensdeel 2024 - voorlopig

Voorlopige tabellen met informatie over indicatoren in 2023 voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Het gaat om voorlopige tabellen met gemeentelijke cijfers over de bevolking en uitgaven aan bijstand in 2023 die gebruikt worden voor het doorrekenen van het inkomensdeel van de verdeelmodellen.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).