Instroom werkloosheidsuitkeringen naar aantal weken gewerkt, 2022 en 2023

Persoon in kantoor aan het werk achter bureau In de ramen weerspiegelt het verkeer op een snelweg
© Tineke Dijkstra
Aantal WW-uitkeringen na aanpassing 26/36 wekeneis, 2022 en 2023, aantal potentiële WW-instromers o.b.v. personen met een baan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vier tabellen samengesteld over nieuwe en potentiële werkloosheidsuitkeringen naar het voorafgaand aantal weken gewerkt voor 2022 en 2023.

Momenteel is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering dat er 26 van de 36 weken voorafgaand aan de aanvraag is gewerkt. Het ministerie van SZW wil onderzoeken wat het effect van het veranderen van deze wekeneis is.

Hiertoe is eerst berekend hoeveel van de nieuw ingestroomde uitkeringen aan personen zouden worden toegekend als de wekeneis zou worden aangepast naar 36 van de laatste 42 weken en 42 van de laatste 52 weken gewerkt voorafgaand aan de uitkering.

Daarnaast is voor alle mensen die een baan hadden in het verslagjaar (2022 of 2023) gekeken of zij voldeden aan de 26/36 wekeneis. Gekeken is hoeveel mensen aan een andere wekeneis zouden voldoen: 26 van de laatste 52 weken gewerkt en 39 van de laatste 52 weken gewerkt. Alle varianten worden naar enkele kenmerken onderverdeeld.