AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023

Deze tabellen beschrijven het aantal jongeren dat per jaar jeugdzorg in natura ontvangt. De tabellen zijn een verbijzondering / uitbreiding van de StatLine tabellen ''Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken" en “Kerncijfers over jeugdzorg”. Indien niet anders vermeld, zijn de beschreven definities en methoden ook van toepassing op deze tabel.

Deze publicatie bevat een drietal tabellen:

  • In 'Tabel 1' wordt het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in een jaar gesplitst naar leeftijd en geslacht. Het label van de hoogste leeftijdcategorie wijkt af van StatLine; de impact hiervan op de cijfers is minimaal.
  • In 'Tabel 2' wordt het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in een jaar gesplitst naar 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's. De indeling naar regio is gemaakt op basis van de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Indien een jongere dezelfde zorg ontvangt in meerdere regio's wordt er gekeken naar de regio waar de zorg het meest recent is gestart.
  • In 'Tabel 3' wordt het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in een jaar gesplitst naar 42 ZorgkantoorPlus-regio. De indeling naar regio is gemaakt op basis van de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Indien een jongere dezelfde zorg ontvangt in meerdere regio's wordt er gekeken naar de regio waar de zorg het meest recent is gestart. Per 2023 is het aantal regios gereduceerd van 43 naar 42 ZorgkantoorPlus-regio's; dit is ook teruggelegd in de oudere jaren.

"De indeling in ZorgkantoorPlus-regio's betreft geen standaard indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indeling is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeleverd. Ten opzichte van eerdere versies van deze tabellen is het aantal regio's afgenomen van 43 naar 42. Binnen de bestaande data wordt de indeling afgeleid op basis van de gemeente die verantwoordelijk is voor het leveren van de zorg. De indeling betreft een verbijzondering van de standaard indeling naar zorgkantoorregio's.

Gemeentelijke herindelingen gedurende de onderzoeksperiode die leiden tot een aanpassing in het bovenliggende regionale niveau zijn teruggelegd in de tijd. Wijzigingen zijn daarmee vanaf het eerste jaar in de tabel van toepassing."

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.